1920x100 firma

Pierwszy tydzień z dziś wymienionych był tylko symboliczny bo w większości nie było zajęć.

Natomiast tydzień 8 poświęcony był czytaniu dialogu i gramatyce. 

Dorośli, młodzież starsza - dialog - nie tylko słownictwo, typu: as far as ... concerned..... - co tyczy się.....; fancy, can/ can't afford to, ale równiez tzw. tag questions, czyli pytania ogonkowe. You are happy, aren't you? They can't dance, can they? 

Młodzież młodsza - Past Simple, Present Perfect, ale i ćwiczenia z egzaminu 8-klasisty. 

Młodzież młodsza - czasy teraźniejsze