1920x100 firma

REGULAMIN  Happy English - Brygida Biedroń

1. Kursy indywidualne  i grupowe realizowane są w godzinach ustalonych wcześniej z kursantami. Rezygnacja z uczestnictwa w zajęciach powinna być zgłoszona miesiąc wcześniej; dla kursantów uczących się w grupach łączy się to ze zmianą wysokości opłat. 

2. Wszystkie zajęcia powinny być opłacone z góry, możliwie na pierwszych zajęciach, przelewem na konto bankowe lub Blikiem na telefon.

3. Godzina  zajęć dla kursów grupowych w roku szkolnym 2021/ 2021  trwa 65 minut, a dla kursów indywidualnych 45, 50 lub 60 minut.  Zajęcia wyłącznie online!

4. Koszt zajęć grupowych nie jest zwracany w przypadku nieobecności kursanta podczas zajęć.

Dla kursantów indywidualnych istnieje możliwość odwołania 2 zajęć w semestrze bez utraty wcześniej wniesionych opłat, o ile będą odmówione na 24 godziny przed ich terminem.

Ewentualna pozostała nieobecność będzie mogła być odrobiona w pierwszym możliwym i ustalonym terminie. 

5. Koszt materiałów szkoleniowych ponosi firma Happy English, o ile nie są to koszty związane z zakupem książek wybranych przez kursantów.

Materiały szkoleniowe firmy nie podlegają dalszej dystrybucji, nie mogą być kopiowane lub przekazywane innym podmiotom. 

RODO - Niniejszym informuję, że informacje dotyczące kursantów, w postaci ich numerów telefonu oraz danych do faktury, lub każdych innych, NIE są przetwarzane lub podawane osobom trzecim. Stare faktury zawierające dane kursantów, są przetrzymywane w bezpiecznym miejscu, bez możliwości dostępu osób trzecich.