1920x100 firma

Uwaga!

Jak wszyscy wiemy, sytuacja związana z koronawirusem w Polsce i na świecie jest dynamiczna.

Zachowując zdrowy rozsądek, czego przejawem,  według mnie,  jest dbanie o siebie, ale również branie odpowiedzialności za innych, oraz po konsultacji ze znajomym lekarzem, który sugeruje zachowanie daleko idącej ostrożności, sądzę, że rozsądne będzie:

- odwołanie zajęć grupowych od poniedziałku 16.03.2020 na tydzień,

- zajęcia indywidualne będą się odbywać, jeżeli kursantka/ kursant wyrazi taką chęć, ale tylko jeżeli:

a) nikt nie będzie wykazywał symptomów przeziębienia ( kichanie, kaszel, itd),

b) nikt nie podróżował zagranice,

c) nikt nie miał kontaktu z osobą przyjeżdżającą z zagranicy.

Proszę pamiętajcie, nie jest to jakiś sposób wykluczenia, ale zachowanie podstawowych działań prewencyjnych oraz dbanie o nasze zdrowie. 

Grupowe lekcje, które zostały już opłacone, będą odrobione w pierwszym możliwym terminie. Pamiętajmy również, że zajęcia indywidualne mogą odbywać się przez Skype. Jeżeli ktoś chce wybrać taką formę nauki, zapraszam do wcześniejszego kontaktu

( muszę ponownie zainstalować program, :)))) 

Proszę również o sprawdzanie aktualności na stronie internetowej, widzimy że sytuacja jest rozwojowa i mogą nastąpić dalsze zmiany. Wszystkim życzę zdrowia. 

Proszę również sprawdzać aktualności na stronie internetowej, sytuacja jest rozwojowa i mogą nastąpić dalsze zmiany.