1920x100 firma

( English version below Polish one)

Witajcie,

Slang czyli odmiana języka potocznego, związana z jakąś grupą ludzi, np. slang młodzieżowy, szkolny, itd. Czy warto go znać? Pewnie tak bo i on ubarwia naszą wypowiedź. Moim jednak zdaniem, dobrze jest znać standardowy angielski ( standard English), zanim poznamy slang. Ważne jest też żeby nie używać slangu za często, jak wszystko w nadmiarze-  nie smakuje dobrze. Poniżej przykłady slangu nastolatków, ale również przykłady jak mówić szybciej ( zjadając pewne części wyrazów)

Slang, a very informal use of vocabulary, used by a special group of people, like teenagers, prisoners, etc. Is it worth being used? Yes, as it makes our speech more colourful. In my opinion, though, it is always better to learn Standard English before getting to know the slang. Also it is better not to use the slang too often, as anything in excess - it doesn't taste well. 

teen slang

sland and fast

Hello! Cześć!

Dla wszystkich, może troszkę młodszych lub młodszych językowo, uważam dobry obrazek pokazujący części ciała. 

body

Witajcie, dziś znowu kilka ciekawych idiomów, używanych bardzo często. Pametajcie, że idiomy wzbogacaja naszą wypowiedź. Warto je znać i polubić. Idiomy podkreślone, to te które uważam za częściej używane.

Hello, another set of interesting idioms used a lot. Remember that idioms enrich conversations, so it is worth knowing them. Underlined idioms are those I find being used more often. 

I'm all ears = I want to listen to you; chcę Cię słuchać i poświęcić Ci uwagę

Big mouth = can't keep secrets, sometimes say too much; chlapnąć coś, coś za dużo powiedzieć, nie potrafić dotzymać sekretu

Keep an eye on = watch carefully, observe; zwrócić uwagę na coś, popilnować czegoś

A pain in the neck = be a problem, annoy somebody ( also be pain in the ass, but this is taboo idiom); być wkurzającym

Give a hand = help somebody; pomóc komuś

Nose for something = be able to sense something; mieć nosa do czegoś

Sweet tooth = love sweets; lubić słodycze

Pulling somebody's leg = say something that is not true; podpuszczać kogoś

What's on your mind = what do you think of' mieć coś na myśli

Big hearted = a very good person; bardzo dobra lub szczodra osoba

It bugs me = annoy or worry somebody; martwić lub niepokoić kogoś

Chicken = a person who is afraid of things easily; strachajło

Holly cow = we use it when we are really surprised; używamy jako wykrzyknik, kiedy jesteśmy zdziwieni czymś

 

idioms 2I

Witajcie,

Święta tuż tuż więc i obrzarstwo czeka większość z nas. Poniżej znajdziecie kilka idiomów związanych z jedzeniem, zakładam że przydadzą się nie tylko o tej porze roku.

Hello,

Holiday season is coming fast, lots of us will eat too much. Below you'll find some idioms connected with food, hopefully, you'll use them all around the year. food idioms

( For international students - English version below the Polish one)

Witajcie,

Szczególnie przed maturami lub innymi egzaminami warto zapoznać się z tą listą wyrazów i stwierdzeń wprowadzających opinie. Oczywiście są one również ważne kiedy z kimś rozmawiamy, dyskutujemy lub ewentualnie piszemy maile. 

Miejcie więc na uwadze te stwierdzenia bo na prawdę mogą się Wam przydać. 

Hello,

This list of words and phrases is needed especially before one's exams, when you either write an exam or have an oral exam. Of course you may use them during any conversations you have during any given day. 

Remember - the more vocabulary you use, especially during exams, the better outcome may be. 

giving opinions

Witajcie!

Synonimy - wyrazy o podobnym znaczeniu- są bardzo ważną częścią każdego języka, wzbogacają naszą wypowiedź, powodują, że nasze słownictwo jest szersze, a to może tylko dobrze o nas świadczyć. 

Poniżej znajdziecie kilka synonimów wyrazów, które używamy na codzień, w mowie i piśmie, szczególnie pomocne będą dla osób zdających egzaminy lub tych którzy pracują " ze słowem", pisząc częste maile do kontrahentów, itd. 

words

Hello!

Na pewno już wiecie, że przedimki nieokreślone 'a' i 'an' , ale też przedimek określony 'the' to jedno z większych 'draństw' gramatycznych w angielskim. Jest kilka praw o których trzeba pamiętać kiedy mówimy o przedimkach. Dziś coś o 'a' i 'an'.

Dla uproszczenia stworzyłam zasadę trzech p - 3xp dlatego że przedimków nieokreślonych używamy kiedy mówimy o rzeczownikach policzalnych, w liczbie pojedyńczej i mówimy o nich pierwszy raz.

Np. This is a table. ( ale The table is expensive - co znaczy że mówimy już o tym konkretnym stole)

That is an apple. ( ale The apple is sweet- to konkretne jabłko)

Stosujemy 'an' zamiast 'a' jeśli rzeczownik rozpoczyna się od samogłoski, ale w wymowie!!! 

Oczywiście stosujemy przedimki nieokreślone jeśli mówimy:

- o tym kto jest kim, np He is a teacher. She is a nice woman. 

- jeśli coś jest częścią jakiegoś zbioru/grupy, np. A dog is an animal. 

Pamiętajcie też, że jeśli przed rzeczownikiem mamy przymiotnik, to 'a' lub 'an' dajemy przed nimi, np. This is a modern car. I am an intelligent woman. 

Zauważcie, że w takich przypadkach decydujemy czy dać 'a' czy 'an' patrząc na przymiotnik, a nie rzeczownik. Patrząc na ostatni przykład, 'woman' zaczyna się od spółgłoskii, ale 'intelligent' od samogłoski, dlatego dajemy 'an' intelligent woman. 

Jeśłi podoba Wam się lekcja, zawsze możecie zostawić napiwek na PayPalMe

a an

 

TedTalk  na temat zmian w języku angielskim. Tak jak wszystkie języki, angielski również się zmienia, może dla niektórych w za szybkim tempie, ale na pewno, jak mówi Anne Curzan, nie za szybko żebyśmy nie dali sobie z tym rady. Powstają nowe wyrazy, niektore z nich zostają z nami na dłużej i z czasem znajdują swoje miejsce w słownikach, np. tweet, google ( jako czasownik ' wyszukać'), niektóre zamierają i nikt o nich nie pamięta. 

Posłuchajcie wykładu klikając na wyraz TedTalk na początku, nie tylk ciekawy tematycznie, ale również fajny do posłuchania dobrego akcentu. 

Hello! 

Bardzo często mylimy pewne wyrazy, zarówno wymawiając je i pisząc. Oto lista 20 najczęściej mylonych. Jeśli chodzi o wyrazy ' there', ' their' i 'they're' to pamiętajcie również, że czytamy je wszystkie tak samo, czyli tak jak wyraz ' there' - kliknijcie na ten wyraz ( na niebiesko) i posłuchajcie poprawnej wymowy,  w brytyjskim i amerykańskim. 

Powodzenia

mistaken words

Hello!

Czasami przytrafia mi się usłyszeć pytanie, np. " Co to jest adjective"? lub inna część mowy. Sądzę, że lekcja poniżej odpowie na Wasze ewentualne pytania i pomoże Wam zapamiętać nazwy części mowy oraz co one opisują. 

Pamiętajcie, że niektóre rzeczowniki, przymiotniki i przyszłówki są nieregularne w swojej np liczbie mnogiej ( rzeczowniki) lub twrzeniu ( przysłówki). 

parts of speech