1920x100 firma

Respect – 1. A feeling of admiration for somebody because of their good qualities or achievements. 2. Polite behavior towards somebody. ( after Oxford Advanced Learner’s Dictionary)
It seems obvious that people should respect each other, there is no question about it and everybody assumes that they ought to be respected, not only for who they are, but moreover for the simple fact of being. Unfortunately very often it is observed that at some organizations where a factor of dependence exists, this simple matter is forgotten. Schools belong to this group.

Język angielski słynie z mnogości czasów, co powoduje prawdziwy zawrót głowy u osób uczących się. Naprawdę jednak istnieją tylko dwa czasy w języku angielskim, Present Simple i Past Simple. Reszta to czas w jakim patrzymy na zdarzenia o których mówimy. Dla dobra miłośników tego języka, zachowam typowe – szkolne rozróżnienie czasów w języku angielskim.